Pay Per Click Management

Pay Per Click (PPC) Management

Pay Per Click có thể dịch nghĩa là tính tiền theo mỗi click. Là loại hình quảng cáo mà khi người xem vào xem website, trang công cụ tìm kiếm kiếm click vào quảng cáo của bạn ( dẫn đến link của bạn ) thì bạn sẽ phải trả tiền cho mỗi click đó. Chúng tôi sẽ tối ưu hóa nó, giúp bạn tiết kiệm chi phí rất nhiều.

 

Hãy gửi cho chúng tôi dự án của bạn

 

Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay và có được lợi nhuận tối đa về các khoản đầu tư của bạn.

Các ô có ký tự * là bắt buộc